Kruka – Lergods – Gul – Bo Fajansfabrik – 1800-talet

525,00 kr

Antik kruka i bränd lergods med oglaserad utsidan och gul glaserat insidan av Bobergs Fajansfabrik – 1800-talet.

Djupstämplad: B – Gefle – 1½L

Krukan är med i priskurant/produktkatalog över 1890-talets produktion av keramik vid Bobergs Fajansfabrik.

Bo Fajansfabrik grundades på Barkbacken i Gröneberg Gävle 1874 av Erik Boberg. När Erik avled 1876 togs verksamheten över av sonen Johan-Erik Boberg f. 1854 d.1931, som i sin tur tog hjälp av brodern August. I fabriken tillverkades konst- hushålls- och prydnadsföremål, ofta i gul fajans, men i samband med första världskriget utbrott så minskade produktionen avsevärt. När kriget var över byggdes fabriken ut och i början av 1920-talet ombildades företaget till aktiebolag, med familjen Boberg som ägare. Namnet kortades också ner till Bo Fajans. 

Tillverkningen pågick fram till den 30 juni 1967 då fabriken lades ner varvid 40 personer förlorade sitt arbete. Anledningen till nedläggningen var minskad lönsamhet, ett kärvare marknadsläge och därmed bristande orderingång. Fabrikstomt med tillhörande fastigheter tvångsinlöstes av Gävle kommun, som i sin tur under några år hyrde ut lokalerna till ägarna av Steninge Lervarufabrik. Bobergs Fajansfabrik AB likviderades sedan i december 1968.

Källa: https://www.signaturer.se/Sverige/bo.htm

Storlek: H 16,5 x Ø 14,5 cm.

Fint bruksskick – Inga nagg & sprickor – Patina – Bruksslitage.

1 i lager

Mer information

Vikt 0.790 kg